Οι υπενθυμίσεις ακυρώθηκαν

Η λήψη υπενθυμίσεων τιμολογίου ακυρώθηκε με επιτυχία